top of page

vin., 19 nov.

|

Microsoft Teams

Workshop 2 - Implementarea practica a Directivei NIS (Legea nr. 362/2018)

Invatati sa implementati rapid, eficace si inteligent cerintele Legii nr. 362/2018 (Directiva UE 2016/1148, sau Directiva NIS). Aflati care sunt riscurile de securitate si impactul incidentelor de securitate cibernetica asupra Infrastucturii ICS Scada.

Nu mai este posibilă înregistrarea
Vezi alte evenimente
Workshop 2 - Implementarea practica a Directivei NIS (Legea nr. 362/2018)
Workshop 2 - Implementarea practica a Directivei NIS (Legea nr. 362/2018)

Ora și locul

19 nov. 2021, 10:00 – 11:00

Microsoft Teams

Oaspeți

Despre eveniment

Link Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJhZjJiYmItM2UwMy00MGI4LWJjY2ItM2U4Y2Q1MzAzNjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22505914b0-bf06-49e1-8b88-0aee4a942fb6%22%2c%22Oid%22%3a%222ab0eaba-e8e0-47aa-9fd0-d0defbc60fc1%22%7d

Veți afla cum puteți implementa corect cerințele legii si va vom expune si mai aplicat:

  • Care poate fi abordarea cea mai potrivita si care sunt pașii concreți de conformare?
  • Ce greșeli se pot evita? Lecții învățate din implementarea cerințelor legii ca si consultanți.

Deasemenea, pentru ca unele companii care operează servicii esențiale își susțin aceste servicii si pe infrastructura operațională - ICS Scadaiar aceasta infrastructură își are riscurile de securitate mai mari si impactul incidentelor de securitate cibernetica este mai ridicat, va fi inclusa si o sesiune explicativa despre

  • Care sunt amenințările de securitate asupra acestei infrastructuri speciale? Voi explica cele mai întâlnite metode de compromitere ale ICS Scada cu exemple reale.
  • Care sunt cele mai bune practici in industrie?

Distribuie evenimentul

bottom of page