top of page
european-union-flag.jpg

Kit Directiva NIS

Implementeaza rapid cerintele Legii NIS

 Doriti sa evitati o opinie de audit NIS negativa sau cu rezerve? 
Doriti sa evitați eventuale controale si amenzi ale Directoratului National de Securitate Cibernetica?

Doriti sa creati fundatia unei afacerii mai sigure?

Implementeaza Directiva NIS si Legea 362 in mod inteligent!

5000 RON, fara TVA 

Manual detaliat de implementare

Contine sfaturi practice din experienta de 2 ani in consultanta pentru diversi operatori de servicii esentiale in implementarea cerintelor Directivei NIS la care au trecut cu brio Auditul NIS.

Contine recomandari aplicabile din experienta de 20 ani a fondatorului in managementul securitatii informatiei. 

Contine abordari pragmatice, din experienta unor specialisti care sunt auditori atestati NIS, in ajustarea si implementarea procedurilor si a evidentelor de audit.    

Documentație completă pentru conformarea cu Legea 362 

38 proceduri operationale si 36 documente pentru evidente de audit ce intrunesc cerintele legii pentru 67 indicatori de control auditabili

Documentatie actualizata cu legislația la zi

Documentație 100% editabila

Dacă produsul nu corespunde așteptărilor tale, el poate fi returnat în termen de 14 zile.
Actualizari gratuite pe perioada nelimitata
Suport gratuit pe email

Daca aveti neclaritati cum se poate implementa aceste documentatii in organizatia Dumneavoastra, trimiteti pe email intrebarile si va vom ajuta pe email. 

Posibilitatea consultantei dedicate

Daca aveti nevoie de suport dedicat si de consultanta partcicularizata pe cerintele Dumneavoastra, aveti posibilitatea contractarii unor sesiuni dedicate cu echipa de experti ai Sectio Aurea. 

Documentația Kitului pentru Directiva NIS cuprinde politicile, procedurile operationale solicitate de catre lege, registrele obligatorii pentru furnizarea evidentelor de audit catre auditorii autorizati NIS. Documentația a fost construită pentru a fi completată și implementată simplu, rapid și eficient chiar si de o audienta mai putin obisnuita cu managementul securitatii informatiei.

Continutul kitului este aliniat la cerintele legii si a normelor metodologice dar si la cele mai bune practici internationale in materie de securitate informationala (NIST Cybersecurity Framework, NIST Special Publications, ISO 27001, IEC 62443, Securitate pentru sisteme de automatizare și control industrial, COBIT 5 pentru securitatea informațiilor).

Kit Directiva NIS este un produs inovativ care vă ajuta să implementați singuri cerintele Legii 362, fără asistență de specialitate. Urmând pas cu pas instrucțiunile noastre, veți implementa cerintele Directivei NIS într-un mod simplu, rapid și eficient. Veți economisi timp, bani și energie și veți investi în siguranța afacerii dvs. pe termen lung, evitând amenzile.

Kit Directiva NIS este un sistem coerent de proceduri si ghidaje de implementare nascut din experienta practica in implementarea cerintelor Directivei NIS in diverse companii din Romania. Este un produs foarte eficace, care va va ajuta să răspundeti mai repede celor mai exigenti auditori NIS.

Ce te-ar mai interesa?

Business Executive

Linie flexibila de consultanta
Construiți conformarea cu Legea 362 / 2018 în mod inteligent, fiind ghidați de către oameni cu experiență vastă in cybersecurity si conformare. 
in funcție de nivelul de maturitate, vă construim un pachet flexibil de consultanta, astfel încât sa va ajutam la elementele delicate. 

Conference Crowd

Dialog Practic .3 Februarie 2023. 

Un dialog deschis, onest si asumat pe temă.
Cel mai mare webminar pe Directiva NIS.  
Perspectiva unor auditori NIS acreditati, cu experienta practica in managementul IT.

Perspectiva unui consultant cu experienta de 15 luni in implementarea cerintelor legii in diverse companii din Romania, dar si cu experienta de 20 ani in securitatea cibernetica. 

Ce contine efectiv Kitul?

Manual detaliat de implementare a cerintelor directivei NIS in organizatie, plus template-uri adaptabile de politici, proceduri operationale si evidente de audit

 

Guvernanta

 • ARNIS - Analiza riscurilor de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

 • MEGRE - Metodologie de gestionare a riscurilor furnizării serviciilor esenţiale

  • Decizia de constituire a Comisiei de monitorizare

  • Decizia de numire a Responsabilului cu Securitatea informatiei - Responsabilul NIS

  • Decizia de numire a Responsabilului cu Securitatea informatiei

  • Decizia pentru Toleranta la risc

  • Fişa de identificare şi evaluare a riscului sau Formular „Alerta la risc”

  • Informare privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul companiei

  • Planul pentru implementarea măsurilor de control şi de urmărire a riscului

  • Raport anual privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor

  • Revizuirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc

  • Registrul consolidat al riscurilor

 • PONIS - Politica de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice care asigură furnizarea serviciilor esenţiale

 • RAIPOD - Model de Raport privind implementarea politicii de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice care asigură furnizarea serviciilor esenţiale şi a documentelor de aplicare a acesteia

 • DANIS - Procesul de acreditare stabilit în PONIS prin care OSE acreditează NIS utilizate în furnizarea serviciilor esenţiale, inclusiv componentele de administrare

 • IEC - Indicatori de evaluare, pe baza cărora OSE îşi evaluează conformitatea cu Politica de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

  • Exemple de ales pentru Key Risk Indicators​

 • MEIEC - Metoda de evaluare a indicatorilor de conformitate

  • Raport de Neconformitate (Anexa MEIEC 1)

  • Jurnal de neconformitate (Anexa MEIEC 2)

  • Raport de actiune corectiva (Anexa MEIEC 3)

 • PGASP - Program de asigurare a securităţii personalului

 • ISA - Instructaje de securitate pentru angajati
  • Planificarea campaniei de constientizare si de formare profesionala

  • Planul tematic de instruire in materie de securitatea informatica

  • Templateuri pentru emailuri interne  security awareness

 • FP - cerintele de securitate necesare pentru Fisa postului

 • PRASA - Program de prezentare a securităţii pentru tot personalul si pentru personalul specializat

 • PRISA - Program de instruire în domeniul securităţii pentru angajaţii care utilizează reţelele şi sistemele informatice care stau la baza furnizării serviciilor esenţiale

 • INCEA - Instrumente necesare pentru conştientizarea şi educarea angajaţilor cu privire la tipurile de ameninţări de securitate informatică şi măsurile de protecţie corespunzătoare în vederea limitării incidentelor
 • COSE - Contractele de servicii sau furnizare servicii externe
 • LASPO - Lista activelor, sistemelor şi proceselor organizaţiei

  • Ghidaj pentru constructia SANIS​

 • PRECDI - Procedură privind etichetarea şi clasificarea datelor şi informaţiilor

 • SICAE - Situaţia cartografică a ecosistemului; document prin care se realizează stabilirea şi identificarea ecosistemului care stă la baza furnizării serviciului esenţial atât NIS, cât şi alte componente

 • LIRIE - Lista riscurilor potenţiale identificate şi evaluarea acestora în furnizarea serviciilor esenţiale. Riscurile sunt reprezentate de relaţiile cu părţile interesate ale ecosistemului

 • PROSRE - Procedură de stabilire a relaţiilor ecosistemului; documentul include interconexiunile (relaţiile externe) între reţelele şi sistemele informatice şi terţi

 • LASMA - Listă cu acorduri la nivel de serviciu şi/sau mecanisme de audit a reţelelor şi sistemelor informatice

 • SANIS    Schema arhitecturii reţelelor şi sistemelor informatice folosite la furnizarea serviciilor esenţiale

  • Ghidaj pentru constructia SANIS​

 

Protectie

 • PRUSME- Procedură privind utilizarea suporţilor de memorie externă

 • RESME - Registre de evidenţă a suporţilor de memorie externă

 • PROSES - Procedură privind segregarea şi segmentarea reţelelor şi sistemelor informatice utilizate pentru furnizarea serviciilor esenţiale

 • PROFIT - Procedură privind filtrarea traficului

 • PRAPC - Procedură pentru asigurarea protecţiei criptografice pentru informaţii şi resurse

 • MACC - Managementul cheilor de criptare; proces prin care se asigură producerea, utilizarea şi evidenţa materialului criptografic, inclusiv cheile de criptare

 • PRAPMA - Procedură pentru asigurarea protecţiei malware

 • PRUSIA - Procedură privind utilizarea sistemelor informatice de administrare

 • JIERU - Jurnalele de înregistrare a evenimentelor produse de resursele utilizate pentru administrare. Jurnalele sunt constituite şi ţinute sub formă electronică sau pe hârtie.

 • PPSIA - Plicul cu parole utilizate pentru sisteme informatice de administrare a reţelelor şi sistemelor informatice

 • PROLD - Procedură privind lucrul la distanţă

 • ECUPA - Evidenţa conturilor pentru utilizatori şi pentru procesele automatizate

 • LICPA - Lista conturilor privilegiate pe nivele de acces şi funcţionalităţi accesabile

 • LICA - Lista conturilor de administrare

 • MEAUP - Mecanism de autentificare pentru utilizatori şi procese automatizate la resursele reţelelor şi sistemelor informatice

 • SIVMOC - Sistem de verificare a potenţialelor modificări ale unui cont privilegiat

 • PROMNIS - Procedură pentru menţinerea securităţii reţelelor şi sistemelor informatice

  • Evidenta Implementare Nivel minim de securitate

  • Evidenta Exceptiilor de securitate

  • Evidenta Detectia de vulnerabilitati si aplicarea de Patch-uri

  • Solicitare de acces retragere access la sistem informatic

 • PRORUVI - Procedură pentru reducea riscurilor legate de utilizarea unei versiuni învechite

 • CEISC - Cerinţe de securitate specifice pentru sistemele de control industrial

 • ANISMS - Analiza riscurilor de securitate şi implementarea măsurilor de securitate pentru limitarea accesului neautorizat

 • PRASI - Procedură privind accesul şi securitatea resurselor şi informaţiilor

 

Aparare Cibernetica

 • PRODAIS - Procedură pentru raportarea incidentelor de securitate

 • PEIREV - Proces de identificare, clasificare, remediere şi eliminare a vulnerabilităţilor, în special în software şi firmware, la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice

 • PRORAI - Procedură pentru gestionarea, răspunsul şi analiza incidentelor care afectează funcţionarea sau securitatea reţelelor şi sistemelor informatice

 • PRORIS - Procedură pentru raportarea incidentelor de securitate

 • PISAC - Procedură de interconectare la serviciul de alertare și cooperare al CERT-RO.

 

Rezilienta

 • Model complet de Plan de continuitate al Afacerii

 • PRADE - Procedură privind managementul asigurării disponibilităţii serviciului esenţial, în caz de incident de securitate cibernetică

 • PROMRE - Procedură privind managementul recuperării datelor în caz de dezastre, precum şi în caz de incidente severe de securitate cibernetică

 • PROCIS - Procedură privind organizarea gestionării crizelor în caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuităţii activităţilor organizaţionale

 • PEGEC - Procese de gestionare a crizelor; documente prin care OSE stabileşte procesele şi modurile de implementare în caz de incidente de securitate cibernetică pentru asigurarea continuităţii activităţilor organizaţionale

Doriti sa vizualizati preliminar exemple? 

PONIS - Politica de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

PRECDI - Procedură privind etichetarea şi clasificarea datelor şi informaţiilor

PROMNIS - Procedura pentru menţinerea securitatii retelelor si sistemelor informatice​

De ce noi?

european-union-flag.jpg
Suntem autorizați

Aveti sprijinul unor specialisti care sunt auditori atestati in auditarea legii. 

Sectio Aurea este auditor atestat DNSC pentru
Directiva NIS
Seria CLE / 8020. 

Image by Annie Spratt
Oamenii

Specialistii care au contribuit la Kit au experienta de minim 5 ani in domeniul specific al legii, in organizații de complexitate ridicata  (multinaționale).
Majoritatea sunt lideri de opinie, profesioniștii respectati: Manageri IT, Manageri de Securitate, CISO.

Image by Cesar Carlevarino Aragon
Experienta aplicata

Kitul este rezultatul unei munci asidue si sustinute in implementarea cerintelor directivei NIS in diverse medii. 

A fost optimizat prin feedback-ul direct al clientilor, dar si in urma consultarii colaborative a unui grup focusat de lucru. 

Doresti sa actionezi?
Comanda Kitul pentru Directiva NIS 

Multumim pentru comanda!!
Certificari
Referinte

Echipa Noastră - Experții Tăi în Cybersecurity

Echipa este formata exclusiv din profesioniști cu o medie de peste 10 ani de experiență, provenind din medii organizaționale complexe și mature.

Cu Sectio Aurea, câștigi nu doar servicii, ci parteneri de încredere în securitatea cibernetică.

oswp
oswe
OSCE
GCPN
GICSP
GSOM
GSLC
oswp
OSCP
ccsa
bci
ISACA CRISC
ISO 27001 LA
TOGAF CERTIFIED
PECB ISO-27005-Lead-Risk-Manager
PECB LEAD IMPLEMENTER
PECB ISO-22301-Lead-Auditor
PECB DPO
ISO 27001 LEAD IMPLEMENTER
ITIL FOUNDATION
LPT
ISO 27001 LA
ISACA CRISC
ISC 2 CCSP
ISC2 CISSP
ISC 2 SSCP
ISACA CISA
ISACA COBIT
ISACA CDPSE
ISACA CISM
FIP
ECSA
COMPTIA SECURITY PLUS
CIPT
cipp
CIPM
CEH
oswe

Referinte

Audit Directiva NIS
Delgaz Grid
eon
raja
lukOil
2560px-Garanti_BBVA_2019.svg
Consultanta Directiva NIS
raja
restart-energy-1200x900
patria-bank
Apa vital
Apa canal galati
CRAB
casomes final
IA_edited
perla-harghitei_1495175826
Image by Guillaume Périgois

Despre Directiva Europeana NIS si Legea 362/2018

Începând cu 12 ianuarie 2019, Directiva NIS (Directiva UE 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016) a fost adoptată prin Legea nr. 362/2018 de către Parlamentul României.
Scopul acesteia este atingerea un standard comun ridicat pentru securitatea rețelelor și informațiilor în toate statele membre ale Uniunii care oferă servicii esențiale pentru societate.
Întrucât serviciile se bazează din ce în ce mai mult pe infrastructurile de rețele IT, aceste măsuri vizează consolidarea nivelului de pregătire a statelor UE în fața amenințărilor la adresa securității cibernetice, valorificând astfel încrederea generală în piața unică digitală.
Prin urmare, Directiva NIS este o reglementare europeană esențială care asigură sustenabilitatea noii economii digitale.

Vi se adreseaza Directiva NIS?
DA. Daca aveti business in urmatoarele sectoare de activitate si indepliniti anumiti indicatori

Energie
Transport
Bancar
Infrastructuri ale pieței financiare
Furnizarea și distribuirea de apă potabilă
Infrastructură digitală
Piețe online
Motoare de căutare
Sanatate
Cloud computing

Ce obligatii aveti?

Implementati cerințele minime de securitate conform legii.
Pregatiti si implementati in afacere un sistem structurat de politici, proceduri, regulamente
Monitorizare continua (permanenta) a nivelului de securitate si interfatare cu autoritatile 

17 Decembrie 2020

Efectuarea unei analize de incadrare ca si operator de servicii esential (OSE)
Inscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale (ROSE)
Declarația pe proprie răspundere privind respectarea masurilor legii
Documentația de autoevaluare a îndeplinirii cerințelor minime de securitate

2 ani de la inscrierea in ROSE

Implementarea cerințelor minime de securitate in conformitate cu cele mai bune practici in industrie.
Pregatirea Indicatorilor de control auditabili de catre stat si de catre auditori autorizati. 
Efectuarea de analiza de risc, Implementarea procedurilor si politicilor de securitate in organizatie, implementarea unui set adecvat de tehnologii.
AUDITUL CONFORMARII. 

Penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor legale

Pana 5% din cifra de afaceri

Pentru mai multe informatii recomandam urmatoarele

CERT-RO_banner.png
ec.png
bottom of page