top of page

CISO On Demand

Construiește cu noi, un sistem dinamic si coerent prin care sa iți minimizezi inteligent riscurile afacerii tale.

O echipa experimentata te va ajuta sa iti implementezi si sa intretii in organizatie un sistem viu de politici, proceduri si mecanisme de optimizare continua a securitatii.

Intr-un regim de munca flexibil si eficace. 

Este din ce mai mai greu in Cybersecurity sa gasesti oameni cu experienta in GRC dar si expertiza aplicata. 

Prin CISO On Demand, augmentam capabilitatile echipelor de guvernanta de securitate din mediul corporate dar si preluam responsabilitatea unui CISO pentru companiile care au ca prioritatea protectia si rezilienta cibernetica. 

Ciso on Demand contribuie direct la protejarea datelor confidențiale, reducerea riscurilor și asigurarea conformității cu reglementările actuale.

Aceste servicii sprijină organizațiile în dezvoltarea, implementarea și gestionarea eficientă a sistemelor și strategiilor de securitate.

Sunt adaptate la situația și nevoile specifice ale fiecărei organizații.

Colaborarea poate fi continuă, sub formă de proiecte, sau punctuală, având ca scop atingerea unor obiective de afaceri specifice.

 

Chief Information Security Officer (CISO) este un rol de conducere responsabil cu gestionarea programului de securitate a informațiilor dintr-o organizație, asigurând protecția resurselor informaționale împotriva amenințărilor interne și externe și respectarea reglementărilor și standardelor relevante. Pentru organizațiile care nu dispun de bugetul necesar pentru angajarea unui CISO, au nevoie de un CISO interimar sau doresc expertiză suplimentară, Acest serviciu este cea mai potrivita optiune.

Oferim evaluări ale riscurilor, dezvoltăm politici și proceduri, construim și gestionăm echipe interne de securitate, efectuăm evaluări ale securității operaționale și oferim consiliere în situații de criză. Experții noștri analizează în profunzime starea de securitate a organizației dvs., identifică vulnerabilitățile și elaborează un plan strategic pentru optimizarea securității pe termen lung.

Beneficiați de expertiza noastră tehnică, organizatorică și de coordonare pentru a asigura un mediu sigur pentru afacerea dvs.

Beneficii

CISO on Demand aduce multiple beneficii organizației tale, printre care:

Flexibilitate

Serviciul nostru este conceput să se adapteze și să evolueze în funcție de obiectivele și nevoile curente ale organizației dvs., permițând ajustarea volumului de lucrări după cum este necesar.

Obiectivitate

Nu suntem influențați de politica internă a organizației clientului, cat si de interesele unui implementator sau producator de tehnologii.

Managementul Riscurilor

Suntem specializați în identificarea și gestionarea riscurilor, asigurând o protecție robustă împotriva amenințărilor la adresa securității.

Transfer de cunostinte

Specialiștii noștri împărtășesc cunoștințele și experiența lor, asigurând o conștientizare crescută a angajaților dvs. cu privire la cele mai bune practici de securitate, fără costuri suplimentare de instruire.

Prin serviciile noastre, garantăm nu doar protecția datelor și a infrastructurii dvs., ci și un parteneriat de încredere, cu recomandări transparente și adaptate specificului afacerii dvs.

Optiuni de digitalizare

Serviciul nostru de consultanță în managementul securității poate include utilizarea de programe avansate care sa digitalizeze acivitatile unui CISO modern.

Managementul Indicatorilor de Securitate

Definim și urmărim indicatorii cheie de performanță (KPI) și de risc (KRI), oferindu-vă o perspectivă clară asupra tendințelor de securitate ale organizației.

Conformitate

Monitorizăm respectarea standardelor de reglementare, a bunelor practici și a politicilor de securitate, pentru a menține integritatea organizației dvs.

Analiza și Managementul Riscurilor de Securitate

Ne ocupăm de gestionarea amenințărilor, a neconformităților și a excepțiilor pentru a reduce riscurile.

Gestionarea Vulnerabilităților

Vă oferim o imagine clară a securității dvs., evidențiind vulnerabilitățile, recomandările de remediere și evoluția scorului de securitate bazat pe vulnerabilitățile identificate.

Gestionarea Evenimentelor și Incidentelor de Securitate

Suntem pregătiți să răspundem rapid și eficient în cazul oricăror incidente de securitate.

Raportarea și Urmărirea

Prin intermediul de tablouri de bord intuitive, putem sa oferim o viziune de ansamblu asupra nivelurilor de securitate ale organizației dvs.

Unicitate

Madalin Bratu, CISA, CISM, CRISC, este un profesionist cu experienta aplicata in furnizarea de serviciu de CISO externalizat in diverse medii de business, din domeniul bancar pana la diverse companii care furnizeaza servicii esentiale vietii umane. 

Deasemenea, Madalin are experienta aplicata in coordonarea de programe foarte complexe de servicii externalizate la diverse companii de diverse marimi: de la 10 ani experienta la IBM Global Technology Services si furnizarea de servicii integrate de externalizare si support IT, pana la Atos / Eviden, liderul global de servicii de securitate cibernetica.

Modelul de servicii

Aducem expertiză de top la îndemâna dumneavoastră printr-un model de afaceri inovator – cel al microserviciilor.

Microserviciile înseamnă că echipa noastră vă va asista „la cerere”, integrată în Sectio Aurea, doar pentru aspectele de „mare finețe”. Vom ghida echipa dumneavoastră cu consultanță adaptată nevoilor dumneavoastră. În loc să vă împovărați bugetele cu angajați costisitori, vă oferim acces flexibil și integrat la specialiști de elită, altfel inaccesibili, la o fracțiune din costuri.

Metoda de livrare este una de succes, si avem multe referinte de la clienții din romania si afara.

Ce facem?

Serviciile noastre adoptă o metodologie structurată pentru a vă ajuta să atingeți obiectivele de afaceri cu eficiență. Aceasta include susținerea serviciilor IT, asigurându-vă că toate cerințele de conformitate sunt îndeplinite și că riscurile sunt menținute la un nivel acceptabil. Prin abordarea noastră, ne asigurăm că strategiile de securitate sunt aliniate perfect cu obiectivele și nevoile afacerii dvs., garantând astfel o protecție optimă și eficiență maximă.

Definim strategia de securitate
Definim politici de securitate
Asiguram angajamentul continuu din partea managementului
Stabilim, monitorizăm, raportăm indicatorii de securitate
Integram guvernanța securității în guvernanța corporativă
Definim, comunicăm și monitorizăm responsabilitățile de securitate
Educam angajatii

Programul de securitate

Stabilim și menținem procesele și resursele de securitate a informațiilor, standarde, orientări, proceduri
Aliniem programul de securitate a informațiilor cu obiectivele operaționale
Promovăm și menținem unui program de conștientizare și instruire
Stabilim și menținem metrici, rapoarte pentru management privind activitățile, tendințele și eficacitatea generală

Managementul incidentelor 

Stabilim ierarhia incidentelor de securitate
​Stabilim un plan de răspuns la incidente pentru a asigura un răspuns eficient și în timp util la incidentele de securitate
Setăm procese pentru a asigura identificarea la timp a incidentelor
Procesele de investigare și documentare a incidentelor
Procesele de notificare și escaladare a incidentelor
Organizăm, instruim echipele de răspuns la incidente

Raportarea riscurilor și neconformităților în securitatea informațiilor către top management.

Consiliere pentru managementul de top în gestionarea riscurilor și securității informației.

Dezvoltarea strategiei de securitate a informațiilor, aliniată cu obiectivele de business ale organizației.

Implementarea și revizuirea periodică a politicilor, standardelor și procedurilor în securitatea informațiilor.

Realizarea analizelor de risc și propunerea măsurilor de management al riscului în contextul apariției de noi amenințări sau neconformități.

Administrarea catalogului de riscuri în securitatea informațiilor.

Dezvoltarea și implementarea programului de conștientizare a securității informațiilor în organizație.

Prezentarea și explicarea politicilor, standardelor și procedurilor de securitate către persoanele responsabile (IT, Business Owner).

Consultanță specializată în cadrul auditurilor externe.

Revizuirea politicilor, standardelor și procedurilor de securitate după activitățile de audit.

Monitorizarea implementării măsurilor din rapoartele de audit și a cerințelor legale (ex. Legea 362/2018).

Urmărirea și raportarea indicatorilor de securitate (KRI și KPI) definiți în programul de securitate.

Raportarea lunară a activităților și indicatorilor de performanță în securitate.

Elaborarea cerințelor de securitate a informațiilor pentru proiecte IT, bazate pe evaluări de business și arhitectura sistemelor.

Validarea responsabilităților în securitatea informațiilor cu persoanele desemnate.

Managementul incidentelor de securitate a informațiilor.

Evaluarea periodică a maturității organizaționale în securitatea informațiilor.

Revizuirea politicilor, standardelor și procedurilor de securitate după activitățile de audit.

Domeniul de lucru al serviciului

CISO on Demand are mai multe axe prioritare, dupa cum urmeaza:

Canale de raportare și feedback
Revizuirea și actualizarea canalelor pentru comunicarea eficientă și promptă a informațiilor despre securitatea cibernetică între părțile interesate.
Indicatori de evaluare
Stabilirea indicatorilor relevanți și măsurabili pentru evaluarea conformității cu Politica de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Se va defini modul de raportare a performanței securității și se vor stabili indicatorii esențiali pentru conducere.
Metoda de evaluare
Definirea unei metode pentru evaluarea indicatorilor de conformitate.
Procedură de evaluare și audit
Stabilirea unei proceduri riguroase pentru evaluarea conformității NIS și efectuarea auditului de securitate, asigurând conformitatea continuă și identificarea rapidă a problemelor de securitate.

Analiza de risc

Inventar IT și ICS Scada. Construirea listelor de inventar IT și ICS Scada și integrarea lor în CMDB.

Arhitectura sistemului informațional. Asistență în construirea modelului fizic și logic al arhitecturii sistemului informațional pentru servicii esențiale, incluzând inventarierea configurațiilor sistemelor informatice (componente, versiuni, interacțiuni).

Fluxurile informaționale. Analiza modului de circulație a informațiilor în sisteme, identificarea punctelor slabe și vulnerabilităților potențiale.

Configurare tehnică și securitate. Evaluarea securității sistemelor informatice existente, asigurând conformitatea cu cele mai bune practici de securitate.

Analiza de vulnerabilități. Consolidarea informațiilor din testele de securitate, analiza configurației IT și neconformitățile față de cele mai bune practici, rezultând un inventar complet al vulnerabilităților.

Modelarea amenințărilor și evaluarea riscurilor. Evaluarea amenințărilor potențiale, calculul probabilității și impactului, și construirea registrului de riscuri pentru toate departamentele.

Managementul riscurilor. Implementarea procedurii de management al riscurilor și cerințelor de proces existente în societate.

Analiza Contractelor Furnizorilor Terți (Vendor Risk Assesment)

Analiza contractelor cu furnizorii terți. Examinarea contractelor pentru clarificarea serviciilor oferite, nivelurilor de serviciu, obligațiilor de securitate cibernetică și sancțiunilor pentru nerespectarea acestora.

Evaluarea responsabilităților tehnice ale furnizorilor. Revizuirea obligațiilor tehnice, verificarea competențelor și evaluarea mecanismelor de securitate ale furnizorilor pentru a asigura contribuția lor la securitatea organizației.

Raport de riscuri asociate cu furnizorii externi. Crearea unui raport detaliat care identifică și evaluează riscurile asociate cu fiecare furnizor, inclusiv o listă a riscurilor potențiale și evaluarea impactului și probabilității acestora.

Analiza relațiilor cu părțile interesate. Evaluarea riscurilor din relațiile cu parteneri, clienți, reglementatori și alte entități din ecosistemul organizației.

Lista acordurilor de serviciu și mecanisme de audit. Elaborarea unei liste cu toate acordurile de nivel de serviciu (SLAs) și examinarea mecanismelor de audit pentru rețelele și sistemele informatice.

Analize de risc individuale pentru furnizori. Realizarea analizelor de risc individuale pentru fiecare furnizor, în funcție de complexitatea relațiilor și nivelul de risc, pentru a gestiona eficient riscurile specifice.

Clasificarea Informației

Inventarierea informațiilor. Realizarea unui inventar complet al informațiilor din organizație, acoperind toate tipurile și formatele (digital și analog), și toate departamentele.
Alocarea nivelului de secretizare. Clasificarea informațiilor inventariate conform procedurii de clasificare, determinând măsurile de protecție necesare pentru fiecare nivel de secretizare.
Implementarea măsurilor de etichetare. Aplicarea etichetelor de clasificare prin măsuri tehnice și organizatorice, inclusiv utilizarea sistemelor de gestionare a informațiilor pentru etichetare automată.
Protecția suportului informațional. Furnizarea de ghidaje pentru măsuri adecvate de securitate, cum ar fi criptarea datelor și controlul accesului, pentru a proteja suporturile informaționale împotriva divulgării neautorizate.
Colectarea informațiilor. Intervievarea șefilor de direcție și departamente pentru a colecta detalii despre tipurile de informații deținute și utilizarea acestora.
Centralizarea informațiilor și nivelurilor de secretizare. Crearea unei situații centralizate a tipurilor de informații și nivelurilor lor de secretizare după finalizarea colectării datelor.
Recomandări pentru măsuri de protecție. Emiterea de recomandări pentru implementarea de măsuri tehnice și organizatorice de protecție, cum ar fi sisteme de prevenire a pierderii datelor (DLP), îmbunătățirea politicii de acces și alte tehnologii de securitate.

Managementul identitatii si al accesului

Inventarierea identităților. Revizuirea completă a identităților digitale, incluzând utilizatori (angajați, parteneri, clienți), sistemele accesate și drepturile asociate fiecărei identități.
Regulile de acces. Definirea și implementarea politicilor de acces pentru a reglementa accesul la resurse, asigurându-se că utilizatorii au acces doar la resursele necesare pentru sarcinile lor.
Accesul de la distanță. Analizarea și implementarea soluțiilor de acces sigur pentru munca la distanță la sistemele critice, utilizând tehnologii precum VPN, autentificarea multi-factor și alte măsuri de securitate.
Conturile privilegiate. Gestionarea atentă a conturilor cu acces privilegiat, analizând și recomandând soluții pentru gestionarea acestora, inclusiv înregistrarea și monitorizarea activității, revizuirea periodică a drepturilor de acces și implementarea controalelor suplimentare (IGA, PAM, SSO, Managementul secretelor).
Fluxul de aprobare digitalizat. Crearea și implementarea unui proces formal pentru solicitarea, aprobarea și revizuirea accesului la resurse, documentând și aprobând fiecare cerere de acces de către un responsabil autorizat și revizuind regulat drepturile de acces.
Verificarea modificărilor conturilor privilegiate. Implementarea măsurilor organizaționale și tehnice pentru monitorizarea și alertarea privind modificările neautorizate sau suspecte ale conturilor privilegiate, inclusiv înregistrarea și analiza log-urilor și alertele automate pentru activități neobișnuite.
Digitalizarea operațiunilor. Selecția tehnologiilor care ajută la digitalizarea operațiunilor rezultate din procedurile operaționale.

Managementul Sistemelor

Acest capitol esențial abordează protejarea și eficientizarea sistemelor informatice prin definirea arhitecturii de rețea, analiza setărilor firewall-urilor, managementul cheilor de criptare și stabilirea standardelor de securitate. Serviciile noastre includ:

Definirea arhitecturii de rețea. Implementarea unei arhitecturi de rețea pentru segmentare eficientă și segregare a resurselor critice pentru a limita riscul de expunere la amenințări și a minimiza impactul potențial al incidentelor de securitate. Aceasta implică identificarea resurselor critice, proiectarea rețelei pentru a le separa și implementarea controalelor necesare.

Reevaluarea segregării rețelei. Evaluarea metodelor actuale de segregare a rețelei, în special pentru mediul SCADA, pentru a asigura eficacitatea și identificarea posibilelor îmbunătățiri.

Analiza setărilor de firewall. Revizuirea și optimizarea setărilor actuale de firewall pentru a asigura protecția adecvată a rețelelor și sistemelor informatice.

Managementul cheilor de criptare. Implementarea procedurilor pentru generarea, utilizarea și urmărirea cheilor de criptare, inclusiv gestionarea ciclului de viață și protecția împotriva divulgării neautorizate.

Definirea standardelor de securitate (baselining). Stabilirea unui baseline de securitate pentru toate elementele IT care susțin procesele critice, gestionarea excepțiilor și definirea fluxurilor operaționale. Evaluarea unui model de maturitate în conformitate cu standardele internaționale (ANSI/ISA, ISA-62443, NIST SP 800-53) și crearea unui roadmap pentru alinierea la aceste standarde, atât din punct de vedere operațional, cât și tehnic. Oferim consultanță pentru selecția tehnologiilor, regândirea arhitecturii și implementarea efectivă a soluțiilor tehnice.

Consultanță pentru digitalizarea operațiunilor. Selecția tehnologiilor care să faciliteze digitalizarea operațiunilor rezultate din procedurile operaționale, pentru o eficiență și securitate sporite.

Managementul vulnerabilitatilor

Managementul excepțiilor de securitate și verificarea aplicării patch-urilor. Implementarea unui management al excepțiilor de securitate și mecanisme de verificare a activităților de patching. Serviciile noastre includ:

Consultanță pentru definirea fluxurilor de lucru pentru scanarea și detectarea vulnerabilităților. Evaluarea infrastructurii IT și SCADA existente și utilizarea instrumentelor de scanare avansate pentru identificarea vulnerabilităților. Oferim recomandări pentru configurarea și rularea scanărilor, analizarea rezultatelor și identificarea punctelor slabe în sistemele de securitate.

Consultanță pentru prioritizarea vulnerabilităților. Evaluarea și prioritizarea vulnerabilităților identificate, luând în considerare gravitatea, impactul potențial asupra afacerii și costul remedierii. Ajutăm organizația să stabilească o ordine de priorități în abordarea vulnerabilităților.

Consultanță pentru tratarea excepțiilor. Asistență în gestionarea excepțiilor atunci când remedierea unei vulnerabilități nu este fezabilă sau practică. Aceasta implică evaluarea și acceptarea riscurilor asociate, aplicarea de măsuri compensatorii sau realocarea resurselor pentru a trata alte vulnerabilități.

Mecanisme de verificare a activităților de patching. Stabilirea și implementarea unor mecanisme eficiente pentru verificarea aplicării corecte a patch-urilor de securitate, asigurându-se că toate sistemele sunt actualizate și protejate împotriva amenințărilor.

Managementul detectiei

Evaluarea capabilitatilor prezente. Folosind lecțiile învățate din răspunsul la o gamă largă de amenințări, consultanții Sectio Aurea evaluează capacitatea organizației tale de a gestiona amenințările specifice și oferă îndrumările de care aveți nevoie pentru a realiza îmbunătățiri practice și semnificative. Folosim o combinație de activități, cum ar fi analiza documentației existente, analiza configurațiilor de logging, deep-dive workshops, exerciții Table top și testări simulate ale măsurilor de securitate existente, ca să revizuim și să validăm cu rigurozitate capacitatea de apărare cibernetică ale organizației tale, din perspectiva unor domenii critice ale răspunsului la incidente:

Definirea proceselor operaționale ale SOCului: Crearea unui SOC implică definirea unui set de procese operaționale standardizate pentru a asigura un răspuns eficient și eficace la evenimentele de securitate. Aceste procese includ monitorizarea constantă a rețelei și a sistemelor informatice, detectarea și notificarea evenimentelor de securitate, evaluarea și escaladarea incidentelor de securitate, izolarea incidentelor, colectarea și manipularea probelor, identificarea gazdelor atacatoare, eradicarea amenințărilor, recuperarea și închiderea incidentelor de securitate, Sesiuni de Follow-up.

 Managementul continuitatii

Dezvoltarea Strategiilor de Recuperare. Aceasta implică identificarea și dezvoltarea strategiilor și soluțiilor tehnice pentru restaurarea funcțiilor și operațiunilor critice ale afacerii în urma unui dezastru.

Definirea unii Plan de implementare. Acesta este un set detaliat de instrucțiuni și proceduri care descrie exact ce trebuie făcut, când și de către cine, în cazul unui incident. Ar trebui să fie suficient de detaliat încât oricine cu cunoștințe de bază să fie capabil să implementeze planul.

Definirea Roluri și responsabilități. Această secțiune detaliază cine are responsabilitatea pentru ce anume în timpul și după un incident. Aceasta ar trebui să includă contactele de urgență, precum și o listă a responsabilităților fiecărei persoane.

Definirea de planuri de testare și actualizare. Aceasta arată când și cum va fi testat planul pentru a asigura eficacitatea sa, și când și cum va fi revizuit și actualizat.

Definirea de Instruire și sensibilizare. Detaliază programele de instruire și sensibilizare menite să asigure că personalul este conștient de plan și este capabil să își execute responsabilitățile în cazul unui incident.

Definirea de Anexe operationale. Acestea vor include orice alte informații relevante, cum ar fi planuri de evacuare, liste de echipamente, copii ale contractelor importante, scheme de rețea, liste de verificare etc.

Împreună, aceste componente asigură că organizația este pregătită pentru a face față unui dezastru și că poate reveni la operațiunile normale în cel mai scurt timp posibil.

Referinte
DSC03918.jpg

Descoperă cheia succesului în securitatea cibernetică cu o sesiune one-to-one exclusivă alături de Mădălin Bratu, mintea inovatoare din spatele Sectio Aurea.

Cu o experiență remarcabilă de 20 de ani în IT și un parcurs profesional impresionant, Mădălin este consultantul de elită pe care orice lider în domeniu și-l dorește alături.

Profitați de oportunitatea unică de a vă îmbogăți cunoștințele și de a vă securiza afacerea într-un mod personalizat și eficient.

Planificați acum întâlnirea dvs. cu Mădălin Bratu și deblocați accesul la soluții de securitate cibernetică la cel mai înalt nivel cat si la o echipa de experti top tier in securitatea cibernetica

bottom of page