top of page

Audit Securitate Cloud

Măsoara nivelul de securitate al cloudului tau. 

Asigurați-vă că profitați la maximum de investițiile și resursele dvs. de securitate AWS, Azure, GCP și Office 365, folosind experiența noastră.

Porniți o evaluare aprofundată, condusă de experți, a programului dvs. de securitate în cloud, bazată pe obiectivele dvs. de afaceri și de securitate, valorificând experiența noastră, cele mai bune practici și standardele din industrie.

Acest Serviciu este destinat companiilor care is bazeaza procese critice in medii cloud sau hibride. 

Beneficii

Serviciile de audit oferite de Sectio Aurea aduc multiple beneficii organizației tale, printre care:

Reducerea costurilor

Auditul ajută la identificarea domeniilor cu cheltuieli excesive pentru măsurile de securitate și la optimizarea resurselor prin utilizarea soluțiilor eficiente.

Creșterea încrederii clienților si actionarilor

Demonstrarea angajamentului organizației față de securitatea datelor sporește încrederea clienților și partenerilor, consolidând relațiile de afaceri.

Ce facem?

Serviciile de audit oferite de Sectio Aurea sunt axate in verificarea urmatoarelor obiective de securitate pentru mediul cloud:

Audit Cloud - Full este un progam de audit axat in verificarea urmatoarelor obiective de securitate pentru mediul cloud:

 • Utilizarea serviciilor de clound este strict pentru scopuri de afaceri și avansează misiunea și obiectivele strategice ale întreprinderii.

 • Alinierea operațiunilor de cloud cu cerintele de business este asigurată prin claritate continuă și la timp în roluri și responsabilități.

 • Responsabilitatea completă este stabilită pentru aplicațiile de cloud individuale și resursele lor conexe pentru a asigura că întreprinderea poate îndeplini așteptările părților interesate printr-un mediu sigur.

 • Programul de securitate a informațiilor al întreprinderii și procedurile aferente (inclusiv serviciile cloud) rămân actuale și relevante în lumina schimbărilor operaționale.

 • sunt dezvoltate planuri formale sau politici și proceduri pentru funcțiile de cloud critice (inclusiv, dar fără a se limita la, managementul schimbărilor și răspunsul la incidente).

 • sunt furnizate niveluri consistente de servicii operaționale IT prin gestionarea adecvată a rețelei, inclusiv aplicațiile de cloud.

 • sunt gestionate slăbiciunile de configurare a securității prin menținerea unui inventar complet și precis al cloudului.

 • Se proiectează și se aplică protecția activelor proporțional cu clasificarea datelor.

 • sunt achiziționate sau dobândite servicii de cloud adecvate care susțin obiectivele de afaceri și nevoile părților interesate.

 • Angajarea furnizorilor de servicii externi nu compromite așteptările de securitate pe care le-a stabilit întreprinderea.

 • Obiectivele strategice ale întreprinderii nu sunt întârziate sau perturbate de acțiuni adverse rezultate din acces neautorizat.

Managementul configuratiilor retelei

 • Arhitectura de securitate a rețelei este stabilită și susține cerințele de securitate ale întreprinderii.

 • Se poate identifica și lua măsuri la timp împotriva traficului de rețea inadecvat.

 • Se utilizează medii de rețea izolate pentru a asigura integritatea diverselor sale operațiuni de afaceri.

 • Comunicările de rețea sunt gestionate printr-un program formal de management al traficului de rețea.

 • Se oferă acces privilegiat personalului în conformitate cu nevoile valide de afaceri.

 • Conectivitatea între Virtual Private Clouds există exclusiv pentru a deservi nevoile corespunzătoare ale afacerii .

 • Se menține disponibilitatea resurselor AWS care depind de sistemele IT gestionate de întreprindere.

 • Se utilizează integrarea pentru a simplifica procesele operaționale și pentru a-și atinge obiectivele strategice.

Managementul configuratiilor Asseturilor de cloud

 • Cerințele operaționale pentru securitate sau alte scopuri sunt îndeplinite se obține printr-un proces formal de implementare a aplicațiilor cloud în mediu.

 • Se autorizează în mod expres modificările aduse aplicațiilor de cloud și resurselor conexe pentru a se asigura că orice modificări sunt adecvate și susțin nevoile de afaceri.

 • Riscul potențial ca modificările din mediu să afecteze negativ operațiunile este atenuat prin monitorizarea activelor de cloud.

 • Se menține integritatea mediului prin stabilirea unor programe de schimbare.

 • Riscul potențial privind vulnerabilitățile aplicațiilor de cloud și resurselor conexe este atenuat.

 • Slăbiciunile potențiale de securitate sunt identificate prin testarea de penetrare.

 • Obiectivele întreprinderii legate de controlul costurilor sunt susținute prin identificarea și eliminarea activelor inutile într-un mod oportun.

 • Întreprinderea a dezvoltat directive pentru păstrarea și eliminarea datelor pentru activele de cloud pentru a se asigura că datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară prin lege sau pentru nevoile de afaceri.

Accesul logic

 • Responsabilitatea și securitatea funcțiilor de afaceri bazate pe cloud sunt realizate prin acces restricționat la conturile root.

 • Managementul integritatii conturilor root prin implementarea autentificării multifactor.

 • Confidențialitatea datelor este asigurată prin gestionarea accesului pe baza nivelului de acces necesar utilizatorilor sau funcțiilor de rețea pentru a-și îndeplini rolurile intenționate.

 • Managementul integritatii și confidențialitatii aplicațiilor de cloud prin identificarea și reducerea accesului conflictual.

 • Managementul integritatii și confidențialitatii mediului prin limitarea instrumentelor administrative disponibile personalului.

 • Odată identificat, accesul inadecvat (de exemplu, accesul care nu mai servește o nevoie de afaceri) este complet eliminat într-un mod oportun.

 • Managementul confidențialitatea și securitatea datelor prin protecția cu parolă a conturilor utilizatorilor care accesează aplicațiile de cloud.

 • Se menține caracterul adecvat al rolurilor de acces și al politicilor de permisiuni conexe prin revizuiri continue și monitorizare în timp real.

 • Se impune confidențialitatea și integritatea aplicațiilor cloud prin solicitarea autentificării multifactor.

 • Se gestioneaza accesului extern la aplicațiile de cloud prin autorizare si se asigură că acțiunile întreprinse sunt limitate la acțiunile care au fost aprobate pentru acel rol specific.

 • Se menține confidențialitatea și integritatea informațiilor criptografice prin restricționarea accesului la persoanele adecvate.

 • Se asigură integritatea sesiunilor aplicațiilor cloud prin aplicarea timpilor de expirare a sesiunilor.

 • Se asigură securitatea și utilizarea adecvată a rețelei sale prin definirea și comunicarea comportamentului așteptat utilizatorilor înainte de a acorda acces utilizatorilor.

Critografia

 • Se aplică criptare adecvată pentru depozitele de date individuale, care este proporțională cu cerințele de afaceri.

 • Se menține confidențialitatea datelor prin aplicarea criptării, așa cum este definită de cerințele de clasificare a datelor.

 • Se menține confidențialitatea și integritatea datelor pentru sursele și destinațiile externe ale rețelei.

 • Se menține integritatea statutului de criptare prin utilizarea monitorizării.

Raspunsul la incidente de securitate

 • Există o înțelegere clară în cadrul organizației cu privire la strategie și plan de acțiune în cazul unui eveniment de securitate.

 • Se ia în considerare în mod expres și încorporează relațiile publice în postura și documentația sa de securitate.

 • Se verifica eficacitatea programului său de răspuns la incidente de securitate prin comunicare strategică.

 • Se menține integritatea evenimentelor de securitate prin utilizarea unei aplicații sigure de gestionare a incidentelor.

 • întreprinderea este conștientă de evenimentele de securitate de interes, întreprinderea colaborează cu parteneri de afaceri externi (forțe de ordine, furnizori etc.).

 • Întreprinderea asigură că există un plan de acțiune specific pentru fiecare rol în cazul unui eveniment de securitate.

Security Logging & Monitoring

 • Prin programul său formal de monitorizare a securității, întreprinderea atenuează riscul ca accesul la datele și sistemele sale să fie refuzat din cauza actelor malițioase.

 • Practicile de păstrare a jurnalelor respectă cerințele de conformitate, precum și nevoile de afaceri.

 • Se menține integritatea jurnalelor prin limitarea accesului la persoane cu o nevoie validă de afaceri.

 • Se menține integritatea jurnalelor prin monitorizarea și investigarea tentativelor de modificare a datelor jurnalelor.

 • Practicile de păstrare a jurnalelor respectă cerințele de conformitate, precum și nevoile de afaceri.

 • Se îmbunătățește în mod constant postura de securitate și capacitățile de jurnalizare prin revizuiri formalizate.

 • Se identifică și abordează evenimentele de eșec de jurnalizare într-un mod oportun.

 • Se menține integritatea jurnalelor prin utilizarea unei surse de timp autoritare și sincronizate.

 • Se evaluează în mod constant completitudinea și acuratețea jurnalizării pe măsură ce își extinde sau își reduce amprenta IT.

 • Se menține integritatea conturilor de rețea privilegiate prin monitorizarea abuzurilor de conturi cloud sau a drepturilor de acces și răspunde într-un mod oportun.

Disaster Recovery

 • Întreprinderea atenuează riscul de a nu putea relua operațiunile atunci când apare un dezastru.

 • Operațiunile de afaceri pot continua în cazul unei perturbări semnificative a afacerii sau pot recupera după un dezastru.

 • Întreprinderea atenuează riscul de întrerupere a operațiunilor atunci când apare un dezastru.

 • Responsabilitățile de recuperare în caz de dezastru sunt partajate și rotite în mod regulat pentru a maximiza potențialul de disponibilitate al aplicațiilor cloud .

 • Obiectivele strategice ale întreprinderii în jurul disponibilității și integrității datelor sunt îndeplinite prin planificarea formală a protecției și restaurării datelor.

 • Întreprinderea asigură continuitatea operațiunilor prin contractarea cu furnizori suplimentari de cloud.

Metodologia folosită pentru auditul de securitate

Metodologia de audit a Sectio Aurea se bazează pe cele mai riguroase standarde internaționale, asigurând o evaluare exhaustivă și eficientă a securității informațiilor. Printre acestea se numără:

 • ISACA ITAF Audit Framework

 • Ghidurile agreate ale ISACA pentru auditarea mediilor de cloud

 • Recomandarile AWS, Microsoft si GCP pentru aplicarea controalelor de securitate in cloud

Alegând Sectio Aurea, beneficiezi de o metodologie de audit de înaltă calitate, care nu doar identifică vulnerabilitățile, dar și propune soluții concrete pentru îmbunătățirea continuă a securității informațiilor.

Fazele de lucru pentru desfășurarea procesului de evaluare

1. Inițierea proiectului de audit

4. Elaborarea raportului de audit

2. Planificarea activităților de audit

5. Livrarea raportului de audit

3. Executarea activităților de audit

6. Finalizarea proiectului de audit

Echipa de audit

Echipa Sectio Aurea este formată din profesioniști cu capabilități tehnice avansate și certificări recunoscute în domeniul auditului de securitate.
Aceștia au cunoștințe aprofundate despre legislația română sau europeana aplicabilă auditului și îndeplinesc, ba chiar depășesc, cerințele minime legale pentru furnizorii acreditați de servicii de audit de securitate.

Punctele forte ale echipei noastre

Prin alegerea Sectio Aurea, beneficiați de o echipă dedicată și experimentată, pregătită să asigure un audit de securitate de înaltă calitate, adaptat nevoilor specifice ale organizației dumneavoastră.

Ne-am specializat în identificarea vulnerabilităților, reducerea riscurilor și crearea de programe de securitate care asigură condițiile necesare pentru dezvoltarea pe termen lung a companiei.
 
Specialiștii Sectio Area dețin expertiză avansată în următoarele domenii:

 • Analiza amenințărilor și a vulnerabilităților existente/potențiale: Identificăm și evaluăm atât amenințările actuale, cât și pe cele potențiale, asigurând o protecție proactivă a infrastructurii IT.

 • Evaluarea riscurilor și a impactului de business: Realizăm evaluări detaliate ale riscurilor și analizăm impactul acestora asupra afacerii, oferind soluții adaptate pentru minimizarea riscurilor.

 • Consultanță pentru asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor: Oferim consultanță specializată pentru protejarea datelor, garantând confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor critice.

 • Implementarea soluțiilor necesare pentru un nivel optim de securitate: Dezvoltăm și implementăm soluții de securitate care asigură un mediu de business sănătos și durabil.

 
Prin colaborarea cu Sectio Aurea , compania dumneavoastră beneficiază de soluții personalizate și de o abordare strategică pentru a menține un nivel optim de securitate pe termen lung.

Unicitate. De ce sa lucrezi cu noi?

Metoda temeinica

Avem un standard foarte ridicat de calitate al activitatii de audit.

Echipa de audit Sectio Aurea a primit laude si recomandari pentru atentia de care a dat dovada in misiunile de audit

Relevanta

Echipa de auditori, condusa de fondator, este foarte specializata in implementarea cerintelor legii NIS, dar si in operarea efectiva a managementul IT si a securitatii in diverse organizatii. 
Cand auditam, o facem avizat. 

Nivelul de maturitate

Avem oameni cu experienta in domeniu, intelegem businessul IT si intelegem contextul. 

Implicam numai auditori experimentati. 

Calitatea

Pentru ca suntem foarte experimentati si stim sa eplicam faptic neconformarile cu cerintele Legii, o mare parte din clientii pe care i-am auditat ne-au ales ca si consultanti in materie de implementare a cerintelor NIS. 

DSC03918.jpg

Descoperă cheia succesului în securitatea cibernetică cu o sesiune one-to-one exclusivă alături de Mădălin Bratu, mintea inovatoare din spatele Sectio Aurea.

Cu o experiență remarcabilă de 20 de ani în IT și un parcurs profesional impresionant, Mădălin este consultantul de elită pe care orice lider în domeniu și-l dorește alături.

Profitați de oportunitatea unică de a vă îmbogăți cunoștințele și de a vă securiza afacerea într-un mod personalizat și eficient.

Planificați acum întâlnirea dvs. cu Mădălin Bratu și deblocați accesul la soluții de securitate cibernetică la cel mai înalt nivel cat si la o echipa de experti top tier in securitatea cibernetica

bottom of page